פיזור

כלי  הפיזור, לכאורה מנוגד לכלי המיקוד. אנשים מצליחים מכירים את עצמם, הם יודעים לעבוד גם במיקוד וגם בפיזור, מה הכוונה ? אנשים מצליחים קובעים מספר מטרות במקביל, עובדים על כמה מטרות ובדרכים שונות, כך שהם מגיעים כל הזמן למטרה. הם, …