פיזור

כלי הפיזור

כלי  הפיזור, לכאורה מנוגד לכלי המיקוד.

אנשים מצליחים מכירים את עצמם, הם יודעים לעבוד גם במיקוד וגם בפיזור,

מה הכוונה ?

אנשים מצליחים קובעים מספר מטרות במקביל, עובדים על כמה מטרות ובדרכים שונות, כך שהם מגיעים כל הזמן למטרה.

הם, המצליחים מבינים שהצלחה גוררת הצלחה, ולכן הם מייצרים להם הצלחות כל הזמן כדי להמשיך ולהצליח.
בהתחלה משיגים מטרה קטנה וככל שהזמן עובר הם מצליחים במטרות גדולות יותר.

המצליחן או המצליחנית מכירים היטב את עצמם, ופועלים בכל רגע נתון בדרך המתאימה לרגע.
האדם הוא יצור מורכב והוא יכול לפעול בדרכים שונות, בזמנים שונים ובתנאים שונים.
אדם המכיר את עצמו יודע לבחור את הכלי הנכון , במקום ובזמן הנכונים.

ישנם טיפוסים שונים של אנשים, חלק מהם הם:

"טיפוס של בוקר", הוא עירני ,פעיל ויש לו מוטיבציה בשעות הבוקר, לכן עיקר העבודה שלו תתקיים בבוקר.  

"טיפוס מוזיקלי", אם הוא זקוק למוסיקה כדי לעבוד, אז הוא מייצר לו סביבה מוסיקלית.

"טיפוס שקט" זקוק לשקט, לכן פינת העבודה שלו תהיה מבודדת ומנותקת מפיתויים "רועשים".

כפי שנתן להבין, עלינו לדעת ולהכיר את עצמנו.
נקבע מטרה, נחלק אותה למספר מטרות קטנות יותר, שנשיג אותן בדרכים אישיות שלנו.