93tools כלים


אתר 93 כלים או 93tools נועד להציג כלים בנושא תקשורת. תקשורת אישית, רגשית חברתית, cropped-cropped-93.png
כלים דיגיטליים, בעצם אוסף של אפליקציות ותוכנות יעילות שנועדו לשפר את הדרך ואת ההצגה שלנו.
נוסף לכלים יוצגו באתר מגוון טיפים המשפרים או המסבירים איך עושים, או עשה זאת בעצמך.

נציג מגוון מדריכים המסבירים איך…?

הבסיס שהנחה אותנו הוא שימוש בכלים חינמיים או לפחות בגירסאות החינמיות שלהם.

באתר ניתן למצוא כלים מכלים שונים, כל אחד יכול, כל אחד בוחר…

בין הכלים ניתן לראות ולהשתמש בכלים לחיפוש האושר העצמי שלנו,

כלים להצגה, לעריכה, לעיצוב, לכתיבה, לציור, ללימוד, להערכה, לבדיקה

קבוצות כלים יחודיות של החברות הגדולות והמשמעותיות כמו: גוגל, מיקרוסופט

וכלים של חברות בעלות מוצר אחד או תחום אחד.

canva tackk thinglink padlet magisto