tackk

15/08/2014 מיכאל 0

TACKK אפליקציה מיוחדת זו, מאפשרת לארגן או ליצור יחידת לימוד שלמה הכוללת: כותרות, קישוריות, מלל, תמונות, וידיאו, האודיו, הפניות, עיצוב, פורטל, תקשורת ברשת ועוד שלל [לקרוא עוד…]