Google Docs

Google Docs . google drive הוא חלק מחבילת התכנות האינטרנטית של גוגל Google Docs גוגל דוכס הוא מעבד תמלילים מאוד משוכלל, וחשוב יותר מתעדכן בהתאם לדרישות של ציבור המשתמשים ובהתאם להתפתחויות. למעשה כאשר בודקים מה היינו רוצים ממעבד תמלילים, אנו …

גוגל דרייב

google drive גוגל דרייב היא חבילת התוכנות המשרדיות של גוגל, המקבילה לחבילת אופיס של מיקרוסופט. היתרון המשמעותי של גוגל דרייב שהיא תוכנה מבוססת רשת, כך היא התחילה את דרכה. כידוע גוגל היא חברת החיפוש המרכזית ברשת האינטרנט, לכן בנתה מהתחלה תוכנות …

פרטיות

פרטיות ברשת פרטיות ורשת האינטרנט, זה  דבר והיפוכו. קשרי הגומלין ביננו, המשתמשים, לבין הרשת, אתרים, חברות ומפרסמים, הם חזקים. כל אחד נהנה,  המשתמש מקבל גישה לתוכן מגוון, מעבר למה שבחר מלכתחילה, והרשת מספקת נתונים, אבל גם שואבת ממנו פרטים. זה …