קטגוריה: יצירתיות

  • יצירתיות

    יצירתיות

    סוד היצירתיות ידוע וגם נחקר, אנשים מצליחים הם אנשים יצירתיים. היצירתיות איננה בהכרח המצאה חדשה, לעיתים קרובות היא רק פיתוח רעיון קיים, הבנה נוספת לא רגילה של הרעיון. איך להפוך את עצמנו ליצירתיים, פשוט ננסה לתרגם את הרעיון הקיים לעולם המושגים שלנו. "נאמר" את הרעיון בדרך חדשה, במילים אחרות, בשיר, בריקוד, בציור או בכל דרך…