קטגוריה: padlet

  • padlet

    padlet

    padlet | לוח קיר אפליקציה מעניינת ואפקטיבית מאפשרת ליצור לוח, שעליו ניתן להדביק פריטי מידע ממגוון מדיות. הלוח מזכיר את הלוח בכיתה, שאליו ועליו מניחים את כל תהליך הלמידה. היתרון הוא בשילוב טכנולוגיה עובדת, פשוט עובדת. התנאי היחיד, והוא גם עקב אכילס במרבית בתי הספר, חיבור יציב ויעיל לאינטרנט. מה ה padlet יודעת לעשות ?…