Google Meet


אפליקציה חינמית הכלולה בחבילת החינוך של G suit.  

התוכנה מאפשרת יצירת מרחב פגישה בטוח ומאובטח, כפי שמתחייב במערכות חינוך. כל תלמיד מזוהה, כדי למנוע כניסה של לא מורשים, יוזם המפגש יכול לקבוע מי יוזמן, מי רשאי לשדר, מי רשאי להקליט. ניתן לקיים מפגש עם כ 250 משתתפים.

טיפ !

אפשר לחבר את google meet ל classroom