תגית: פיזור

  • פיזור

    פיזור

    כלי  הפיזור, לכאורה מנוגד לכלי המיקוד. אנשים מצליחים מכירים את עצמם, הם יודעים לעבוד גם במיקוד וגם בפיזור, מה הכוונה ? אנשים מצליחים קובעים מספר מטרות במקביל, עובדים על כמה מטרות ובדרכים שונות, כך שהם מגיעים כל הזמן למטרה. הם, המצליחים מבינים שהצלחה גוררת הצלחה, ולכן הם מייצרים להם הצלחות כל הזמן כדי להמשיך ולהצליח.…